Na području Pete PU realiziran treći ciklus projekta "Lopov uvijek bude otkriven"

Kako je po završetku drugog ciklusa najavljeno, sa novom školskom godinom počeo je i novi ciklus realizacije projekta „Lopov uvijek bude otkriven“ u svim šestim razredima osnovnih škola na području Kantona Sarajevo.  Projekat se realizira u okviru projekta “Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini”, u organizaciji VSTV-a BiH i uz učešće  Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, Federalne uprave policije i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS.

Osnovna ideja je da se, kroz planirane  edukativne sadržaje, nastoji ojačati povjerenje učenika u institucije sistema.  Edukativni dio nastave je usmjeren na prevenciju krivičnih djela krađe i džepne krađe, a jedan od dodatnih sadržaja jeste i pokazna vježba rada službenog policijskog psa posebno obučenog da traga i pronalazi skrivene predmete, te prezentacije sredstava i opreme specijalnih jedinica policije. Planirani program edukacije je u Petoj policijskoj upravi,  koja pokriva  područje općine Ilidža, uspješno realiziran tokom prvog polugodišta, u šestim razredima 12 osnovnih škola, gdje je više od 600 učenika  prisustvovalo praktičnoj prezentaciji sadržaja.  Osnovna poruka prezentiranih sadržaja jeste da se nedopušteni oblici ponašanja ne isplate, a počinioci uvijek budu otkriveni. Treba naglasiti da je i ove godine projekat izazvao veliko interesovanja učenika, tako da su povratne informacije koje policijski službenici dobijaju tokom nastave najbolji pokazatelj uspjeha i pouzdan znak da je ovakve i slične projekte neophodno nastaviti i ubuduće.