Nastavak akcije kodnog naziva "Zadruga"

Dana 26.02.2018.godine, policijski službenici Sektora kriminalističke policije, Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, postupajući po Naredbama Kantonalnog suda u Sarajevu, a pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, te u saradnju sa Poreskom upravom FBiH, izvršili su pretrese na dvanaest lokacija na području Kantona Sarajevo. Tom prilikom izvršeno je pretresanje trinaest prostorija pravnih lica, jednog stambenog objekta sa pomoćnim prostorijama, jednog putničkog motornog vozila, kao i određeni broj osoba, od kojih su privremeno oduzeti traženi predmeti i dokumentacija.

Naime, preduzimajući mjere i radnje na dokumentovanju krivičnih djela iz člana 342. KZ F BiH (Organizovani kriminal), u vezi sa krivičnim djelima iz člana 383. istog zakona (Zloupotreba položaja ili ovlaštenja) i člana 272. (Pranje novca), u službene prostorije, u svojstvu osumnjičenih su pozvana, ispitana i kriminalistički obrađena sljedeća lica: K.E., rođen 1980.godine, P.E., rođen 1977.godine, Č.M., rođen 1975.godine, Č.I., rođena 1983.godine, Š.S., rođen 1966.godine, K.T., rođen 1970.godine, Ć.N., rođen 1959.godine, L.M., rođen 1959.godine, P.A., rođen 1970.godine, K.H., rođen 1968.godine, K.S., rođena 1970.godine, B.R., rođena 1963.godine i B.M., rođena 1967.godine, svi nastanjeni u Sarajevu. Slobode su lišeni F.N., rođena 1959.godine, koja je nakon ispitivanja u svojstvu osumnjičene otpuštena iz službenih prostorija, H.M., rođen 1951.godine i H.S.S.., rođena 1985.godine, nastanjeni u Sarajevu su predati u Jedinicu za osiguranje objekata i zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo.

Protiv navedenih lica, izvještaj o počinjenim krivičnim djelima će biti  dostavljen Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo, a H.M. i H.S.S. dana 27.02.2018.godine  uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima će biti predati u dalju nadležnost Kantonalnog tužilaštva.