Nastavak akcije kodnog naziva "Zadruga"

Dana 07.03.2018.godine, policijski službenici Sektora kriminalističke policije, Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, postupajući po Naredbama Kantonalnog suda u Sarajevu, a pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, te u saradnju sa Poreskom upravom FBiH, izvršili su pretrese na četrnaest lokacija na području Kantona Sarajevo. Tom prilikom izvršeno je pretresanje trinaest prostorija pravnih lica, jednog stambenog objekta sa pomoćnim prostorijama, jednog putničkog motornog vozila, kao i određeni broj osoba, od kojih su privremeno oduzeti traženi predmeti i dokumentacija.

Naime, preduzimajući mjere i radnje na dokumentovanju krivičnih djela iz člana 342. KZ F BiH (Organizovani kriminal), u vezi sa krivičnim djelima iz člana 383. istog zakona (Zloupotreba položaja ili ovlaštenja) i člana 272. (Pranje novca), u službene prostorije, u svojstvu osumnjičenih su pozvana, ispitana i kriminalistički obrađena sljedeća lica: J.A., rođen 1976.godine, M.A., rođena 1975.godine, V.A., rođen 1988.godine, B.N., rođen 1958.godine, B.S., rođen 1974.godine, H.E., rođen 1954.godine, B.S., rođen 1959.godine, M.L., rođen 1977.godine, B.F., rođen 1952.godine, B.Z., rođen 1958.godine i Š.M., rođen 1968.godine, svi nastanjeni u Sarajevu. Slobode su lišeni K.E., rođen 1979.godine, S.Š., rođen 1965.godine i A.S., rođen 1963.godine, svi nastanjeni u Sarajevu i predati u Jedinicu za osiguranje objekata i zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo.

Protiv navedenih lica, izvještaj o počinjenim krivičnim djelima će biti  dostavljen Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo, a K.E., S.Š. i A.S. dana 08.03.2018.godine  uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima će biti predati u dalju nadležnost Kantonalnog tužilaštva.