Nastavak edukacije u srednjim školama Kantona Sarajevo

Nastavljajući aktivnosti na realizaciji Plana edukacije učenika i nastavnog osoblja u srednjim školama na području Kantona Sarajevo, a vezano za problematiku sprečavanja pojave lažnih dojava o postavljenim eksplozivnim napravama, policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo su 28. i 29.03.2018. godine održali predavanja u 15 srednjih škola, tako da je utvrđenim Planom edukativna nastava realizirana u sljedećim školama:  Srednjoškolski  centar Ilijaš, Srednja zubotehnička škola, Srednja ekonomska škola, Elektrotehnička škola za energetiku, Srednja škola metalskih zanimanja, Srednja građevinsko-geodetska škola, Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu, Srednja škola za saobraćaj i komunikacije, Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti, Srednja medicinska škola (Bjelave), Srednja mašinsko-tehnička škola, Željeznički školski centar, Srednja škola za okoliš i drvni dizajn, Tursko-Bosanski Sarajevo koledž. Treba napomenuti da su, na zahtjev učenika i menadžmenta u  pojedinim školama predavanja ponavljana dva ili tri puta, a u jednom broju škola će biti realizirana u narednom periodu, sve dok edukativnim procesom ne budu obuhvaćeni svi učenici u tim školama. Utisak je kako su učenici bili slabo ili gotovo nikako informirani o svim aspektima ovih oblika nedopuštenog ponašanja,  posebno u dijelu posljedica i štetnog uticaja na ukupno stanje sigurnosti u društvenoj zajednici. Stoga se može konstatovati da će ovakav pristup rješavanja ovog problema, u njegovom preventivnom dijelu, zasigurno imati pozitivan učinak.