Nastavak kampanje "Uklanjanje grafita"

Dana 15.03.2019.godine, u prostorijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, održan je sastanak kojem su prisustvovali predstavnici Gradske uprave Grada Sarajeva, predstavnici ICITAP-a (Međunarodnog programa pomoći u kriminalističkoj obuci u BiH) i policijski službenici Uprave policije i RPZ policajci, vezano za nastavak kampanje u 2019.godini “Uklanjanje grafita” - Zona bez grafita.

Cilj kampanje je uticati na svijest građana, da se ispisivanjem grafita prije svega nanosi materijalna šteta pravnim i fizičkim licima, šteti ukupnom izgledu i imidžu grada.Realizacija navedenih aktivnosti počinje od dana 25.03.2019.godine, a planirano je da se sa 32 objekta uklone ispisani grafiti, za koje je Gradska uprava Grada Sarajeva dobila potrebne saglasnosti. Općinskim odlukama o prekršajima protiv JRM, ispisivanje grafita definisano je kao prekršaj, za koji je predviđena sankcija od 150 - 450 KM, a u određenim okolnostima može se kvalifikovati kao krivično djelo.Građane Kantona Sarajevo, pozivamo da i oni daju svoj doprinos, te prijave najbližoj policijskoj upravi osobe koje ispisuju grafite ili na broj telefona 122.