Nastavak provođenja kampanje "Neko te voli"

I u mjesecu julu u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je, u saradnji sa kompanijom “At Store”, nastavljeno provođenje kampanje “Neko te voli”, dinamikom i na način kako je to predviđeno prvobitnim planom realizacije kampanje. Tako su u pomenutom periodu kontrolisano ukupno 2122 učesnika u saobraćaju, od toga 2048 vozača motornih vozila, 28 vozača bicikla, mopeda i motocikla i 46 pješaka. Ukupno je upozoreno 216 učesnika u saobraćaju, od čega 183 vozača motornih vozila, 12 vozača bicikla, mopeda i motocikla i 21 pješak, a izdato je 897 prekršajnih naloga. Kampanja će biti nastavljena i u tekućem mjesecu, sa osnovnim ciljem da se utiče na svijest vozača i drugih učesnika u saobraćaju, te da se na taj način smanji korištenje mobilnih telefona i tako utiče na smanjenje ukupnog broja saobraćajnih nezgoda.