Nastavak realizacije projekta "Lopov uvijek bude otkriven"

Danas su u prostorijama MUP-a Kantona Sarajevo, ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica i policijski komesar Uprave policije Nusret Selimović sa saradnicima, održali radni sastanak sa ministricom odgoja i obrazovanja KS Naidom Hota-Muminović i predstavnicima VSTV-a Bosne i Hercegovine. Tema sastanka je bio nastavak saradnje i uspostavljanje održivosti preventivnog programa edukacije učenika osnovnih škola “Lopov uvijek bude otkriven” i razvoj novog programa prevencije kriminaliteta iz oblasti  sprečavanja trgovine ljudima.

Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo je još 2017.godine, na poziv Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, nominirala određeni broj policijskih službenika koji su prisustvovali  edukaciji iz oblasti prevencije kriminaliteta, a s ciljem realizacije projekta “Lopov uvijek bude otkriven”. Projekat je osmišljen i kontinuirano se  realizirao u prethodnom periodu  u okviru projekta “Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini”, u organizaciji VSTV-a BiH i uz učešće Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, Federalne uprave policije i Ministarstva za  odgoj i obrazovanje  KS.  

Današnji radni sastanak je organiziran s ciljem dogovora o nastavku realizacije projekta i u narednoj školskoj godini. Zajednički zaključak svih učesnika, koji su  do sada učestvovali u praktičnom provođenju projekta na terenu, jeste da je projekat u potpunosti ispunio očekivanja u smislu kvaliteta prezentiranih sadržaja, zainteresiranosti i načina na koji su učenici osnovnih škola kao ciljna grupa projekta, prihvatili i aktivno učestvovali u prezentaciji planiranih sadržaja, te da bi bilo veoma korisno nastaviti njegovu realizaciju i u narednoj školskoj godini. Kao što je poznato, osnovna ideja i cilj projekta je da se, kroz planirane sadržaje, nastoji ojačati povjerenje učenika u institucije sistema. Inicijalno,  edukativni dio podrazumijeva prevenciju krivičnih djela krađe i džepne krađe, a jedan od dodatnih sadržaja jeste i pokazna vježba rada službenog policijskog psa posebno obučenog da traga i pronalazi skrivene predmete, te prezentacije sredstava i opreme specijalnih jedinica policije.  Poruka prezentiranih sadržaja jeste da se nedopušteni oblici ponašanja ne isplate, a počinioci uvijek budu otkriveni. I ovaj ciklus realizacije projekta će obuhvatiti učenike VI-ih razreda osnovnih škola na području Kantona Sarajevo, a njegova provedba će početi sa predstojećom školskom godinom.

Također postignuta je i načelna saglasnost  da VSTV BiH, u saradnji sa nadležnim službama Uprave policije MUP-a KS i Ministarstva odgoja i obrazovanja KS, započne pripreme na realizaciji novog programa prevencije kriminaliteta koji bi se odnosio na  borbu protiv trgovine ljudima. Predviđeno je da  projekat bude realiziran u završnim razredima svih srednjih škola na području Kantona Sarajevo. Prethodno bi policijski službenici koji već rade realizaciji projekta “Lopov uvijek bude otkriven” prošli odgovarajuću edukaciju u okviru priprema za provedbu budućeg projekta prevencije kriminaliteta.