Obavijest građanima o uništavanju minsko-eksplozivnih sredstava

Policijska uprava Hadžići je obaviještena od strane Ministarstva odbrane - OS BIH, Deminerskog bataljona da će dana 20.06.2019. godine u vremenskom periodu od 13,00 do 13,30 sati, na deminerskom radilištu Lokve-Đurino brdo, općina Hadžići, vršiti uništenje pronađenih minsko-eksplotivnih sredstava (kasetna municija) i NUS-a.