Obavijest kandidatima za početni čin "Policajac" o provođenju osnovnih sigurnosnih provjera

U proceduri po Javnom oglasu za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije – početni čin “POLICAJAC” za 120 izvršilaca, objavljenog dana 06.10.2017.godine, Komisija za izbor MUP-a Kantona Sarajevo

O B A V J E Š T A V A

 

Policijski odbor Vlade Kantona Sarajevo je odlučio o podnesenoj žalbi ( žalba je odbijena kao neosnovana) na listu konačnih rezultata za svakog kandidata na osnovu ukupnog zbira rezultata na svakom od testova i bodovnom listom kandidata koji su uspješno završili testiranja i koji su predloženi za zapošljavanje za početni čin "policajac" po Javnom oglasu za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije – početni čin “POLICAJAC” za 120 izvršilaca, broj liste: 02-5-1-34-1-11323-51 od 05.04.2018.godine.

 

U vezi sa navedenim, te kako su se stekli uvjeti za objavu konačne liste kandidata predloženih za zapošljavanje u skladu sa članom 53. Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo, ista će biti objavljena nakon okončanja aktivnosti koje se odnose na provođenje osnovnih sigurnosnih provjera u skladu sa postupkom izdavanja dozvole za pristup tajnim podacima stepena "POVJERLJIVO", shodno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 54/04 i 12/09) za kandidate koji su predloženi za zapošljavanje.

 

U vezi sa navedenim pozivaju se kandidati koji su predloženi za zapošljavanje da dana 26.04.2018.godine - ČETVRTAK (vrijeme dolaska po grupama je evidentirano na spisku koji objavljujemo uz ovu obavijest – Prilog 1.), pristupe u prostorije Jedinice za saobraćaj MUP-a Kantona Sarajevo, u ulici Zmaja od Bosne broj 9, općina Novo Sarajevo, kako bi se preduzele dalje aktivnosti koje se odnose na provođenje osnovnih sigurnosnih provjera.

 

Kandidati su dužni sa sobom imati ličnu kartu ili drugi važeči identifikacioni dokument sa fotografijom na osnovu kojeg se može utvrditi identitet u skladu sa zakonom.

Također, ukoliko kandidati žive u zajedničkom domaćinstvu sa punoljetnim članovima (otac, majka, brat i sl.), pri popunjavanju upitnika trebaju upisati podatke o punoljetnim članovima domaćinstva koji se odnose na JMB, stručnu spremu, zanimanje.

 

 

 

KOMISIJA ZA IZBOR

 

 

PrilogVeličina
PDF icon Prilog 157.65 KB