Obavijest medijima -Kampanja "Borba protiv korupcije"

Dana 08. juna  2017. godine sa početkom u  10,30  sati, u holu "Sarajevo City Centra", ulica Hiseta, općina Centar Sarajevo, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Kantonalno tužilaštvo Sarajevo, će u saradnji sa  ICITAP-om (Međunarodnim programom pomoći u kriminalističkoj obuci) i INL-om (Kancelarijom/Uredom za međunarodnu borbu protiv narkotika i provedbu zakona Vlade SAD-a),  realizovati kampanju "Borba protiv korupcije". Predstavnici medija će, izjave od predstavnika MUP-a Kantona Sarajevo i Tužilaštva Kantona Sarajevo,  moći dobiti od 11.00 sati.