Obavijest medijima - Kampanja "Stop korupciji"

Dana 04. decembra   2017. godine sa početkom u  10,00  sati, u holu "Sarajevo City Centra", ulica Hiseta, općina Centar Sarajevo, Uprava policije MUP-a  Kantona Sarajevo i Kantonalno tužilaštvo Sarajevo će,  u saradnji sa  ICITAP-om (Međunarodnim programom pomoći u kriminalističkoj obuci) i INL-om (Kancelarijom/Uredom za međunarodnu borbu protiv narkotika i provedbu zakona Vlade SAD-a),  realizovati kampanju "Borba protiv korupcije". Predstavnici medija će izjave od zamjenika šefa misije Ambasade SAD-a, predstavnika MUP-a Kantona Sarajevo i Tužilaštva Kantona Sarajevo,  moći dobiti od 10.35 sati.