Obavještenje građanima

Dana 28.04.2022.godine u okviru objekta Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, u vremenu od 11.00 do 13.00 sati,  u organizaciji Odjeljenja sigurnosti Ambasade SAD-a u BiH i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, bit će izvedena zajednička demonstracijsko-taktička vježba u kojoj će učešće uzeti i pripadnici Specijalne policijske jedinice Sektora za policijsku podršku Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

Zbog navedene vježbe za očekivati je  upotrebu određenih sredstava koja bi mogla privući pažnju i izazvati eventualnu uznemirenost građana koji se nađu u blizini navedenog lokaliteta, pa se u vezi s tim građanstvo obavještava da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike ili osobe koje žive u blizini pomenute lokacije.

Organiziranje vježbe predstavlja nastavak planirane saradnje američke ambasade i policijskih agencija u Bosni i Hercegovini s ciljem provjere stepena obučenosti, načina korištenja predviđenih sigurnosnih protokola i kapaciteta angažovanih službi u rješavanju pretpostavljenih kriznih situacija.