Obavještenje kandidatima koji su se prijavili na Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Upravi policije MUP-a KS

                                            O B A V J E Š T E NJ E

 

Kandidati, koji su pozivom obaviješteni da pristupe na intervju za radna mjesta za koja ispunjavaju opće i posebne uslove, da će se intervju za radna mjesta po Javnom oglasu za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u MUP-u Kantona Sarajevo – Upravi policije, broj Oglasa: 02-247/18 od 11.09.2018. godine, koji je objavljen dana 17.09.2018. godine, održati u prostorijama MUP-a Kantona Sarajevo - Uprava policije, ul.Zmaja od Bosne br. 9, Sarajevo, I sprat, kancelarija br. 27, i to prema sljedećem rasporedu:

 

1. za radno mjesto Viši referent - automehaničar u Auto servisu

dana 03.01.2019. godinu sa početkom u 12 sati

 

2. za radno mjesto Viši referent - dispečer u Auto servisu

dana 04.01.2019. godine prema abecednom radu prezimena kandidata:

- od A do H sa početkom u 10 sati

- od I do Ž sa početkom u 12 sati

 

3. za radno mjesto Viši samostalni referent- glavni knjigovođa u Odjeljenju za finansijsko-

knjigovodstvene poslove

dana 07.01.2019. godine sa početkom u 9 sati

 

4. za radno mjesto Viši samostalni referent za nabavke u Odjeljenju za materijalno opremanje i

komercijalne poslove

dana 07.01.2019. godine sa početkom u 11:30 sati

 

5. za radno mjesto Viši referent- vulkanizer u Auto servisu

dana 08.01.2019. godinu u sa početkom 12 sati

 

6.za radno mjesto KV radnik-radnik u magacinu u Odjeljenju za materijalno opremanje i

komercijalne poslove

dana 08.01.2019. godine sa početkom u 13 sati

 

7. za radna mjesta:

Viši referent za operativno-tehničke poslove u Odjeljenju za unutrašnju kontrolu i

Viši referent za operativno-tehničke i administrativne poslove u Sektoru za materijalno

- finansijske poslove

dana: 09.01.2019. godine prema abecednom radu prezimena kandidata:

- od A do B sa početkom u 8,30 sati

- od C do F sa početkom u 10 sati

- od G do J sa početkom u 11:15 sati

- K sa početkom u 12:45 sati

- od L do NJ sa početkom u 14:15 sati

- od O do Š sa početkom u 15:45 sati i

- od T do Ž sa početkom u 16:30 sati.

 

Ukoliko obaviješteni kandidat ne pristupi na intervju pred Komisijom za provođenje Javnog oglasa, smatrat će se da je isti oddustao od podnesene prijave na Javni oglas.

 

NAPOMENA: Kandidati koji nisu dobili poziv da pristupe na intervju, po okončanju konkursne procedure, bit će obaviješteni pismenim putem o razlozima neispunjavanja općih i posebnih uslova Javnog oglasa.