Obavještenje za građane

Obavještavamo građane da je, u skladu sa Uredbom o radnom vremenu u organima uprave Kantona Sarajevo, za sve uposlenike organizacionih jedinica  Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo utvrđeno redovno radno vrijeme  od 07,30 do 16,00 sati.