Obavještenje za građane - Lokacija za izdavanje ličnih dokumenata Sektora za građanska stanja Centar od sutra na novoj adresi

Obavještavamo građane i građanke s prijavljenim prebivalištem na području općine Centar da će lokacija za izdavanje ličnih dokumenata Sektora za građanska stanja Centar, nadležna za poslove određivanja JMB, prijave/odjave prebivališta i boravišta, prijema zahtjeva i izdavanja ličnih karti i vozačkih dozvola i prijema zahtjeva za izdavanje putnih isprava, koja je do sada bila smještena u objektu BH Pošte, ulica Obala Kulina bana 8, od sutra, 15.03.2023. godine biti smještena u šalter-sali  Općine Centar, ulica Mis Irbina 1.

Na ovaj način građanima i građankama s područja Općine Centar bit će omogućeno efikasnije pružanje usluga u postupku izdavanja ličnih dokumenata.