Obilježen "Međunarodni dan prevencije nasilja u školama" - "Pink Shirt Day"

U organizaciji  Udruženja za razvoj društva “Kap” i uz podršku Ministarstva obrazovanja F BiH, u našoj zemlji je obilježen “Međunarodni dan prevencije nasilja u školama “ – Dan ružičastih majica.  Ovogodišnja, treća po redu,  centralna manifestacija nazvana “Festival prijateljstva”, održana je na platou KSC Skenderija i u Domu mladih pod sloganom “Trend je biti Friend” i najvećim dijelom je bila posvećena prevenciji nasilja na internetu. Istovremeno, u više od 35 gradova i 150 škola širom Bosne i Hercegovine održane su kreativne radionice zabavno-edukativnog sadržaja, sa prevashodnim ciljem promocije kulture dijaloga i nekonfliktnog manira ponašanja u svakodnevnom životu. Istog dana je u Međunarodnom centru za mlade na Grbavici, održana  Konferencija   o nasilju u školama, sa posebnim akcentom na nasilje putem interneta/cyber bullyng. 

 Kao društveno odgovorna institucija i MUP Kantona Sarajevo je, kroz projekat “Rad policije u zajednici”, učešćem policijskih službenika u pripremi i realizaciji pomenute manifestacije, te učešćem na pomenutoj Konferenciji,  dao svoj puni  doprinos u prevenciji problema vršnjačkog nasilja među djecom i omladinom, koji bi bez adekvatnog djelovanja svih nadležnih institucija i šire društvene zajednice, u perspektivi mogao imati ozbiljne posljedice po razvoj društva uopće.  Ova prilika je iskorištena da se sa predstavnicima nadležnih institucija i udruženja dogovori nastavak saradnje i zajedničkih, planskih aktivnosti u osnovnim i srednjim školama,  sa prevashodnim ciljem prevencije svih oblika međuvršnjačkog nasilja i drugih nedopuštenih ponašanja.