Objava Presude Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 P 479714 16 Gž od 14. 12. 2021. godine

Postupajući po dispozitivu Presude Kantonalnog suda u Sarajevu, broj: 65 0 P 479714 16 Gž od 14. 12. 2021. godine, objavljujemo sadržaj presude u cijelosti kako je navedeno u dispozitivu. Ova objava je također dostavljena i Federalnoj novinskoj agenciji. Sadržaj Presude možete pogledati u prilogu.

PrilogVeličina
PDF icon Presuda2 MB