Od danas na snazi novi Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije

Primjena novog Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, a koji  je objavljen u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj 1/18,  počinje danas.

Osnovni razlog za donošenje novog Zakona bio je usklađivanje sa međunarodnim standardima, naročito u pogledu četiri ključna pitanja i to definicije, kategorizacije oružja, izgleda isprava o oružju te kaznenih odredbi.

Novim Zakonom, između ostalog, propisana je legalizacija oružja, kao i amnestija koji su važni postupci koji idu u pravcu postizanja višeg nivoa sigurnosti građana.

Odredbama novog Zakona lica koja posjeduju oružje kategorije B, a nemaju isprave o oružju i isto nisu prema ranije važećim propisima registrovali, bez obaveze dokazivanja porijekla oružja, dužni su najkasnije do 31.12.2018. godine podnijeti zahtjev za izdavanje isprave o oružju. Ukoliko podnosilac zahtjeva ne ispunjava uslove propisane Zakonom ili se oružje potražuje od nadležnih organa ili je već registrovano, isto se neće legalizirati.

O kategorijama oružja, uvjetima za nabavljanje, držanje, nošenje i oduzimanje oružja, potrebnim ispravama za oružje i municiju, te o drugim bitnim odredbama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije možete pročitati više u priloženom PDF-u.

PrilogVeličina
PDF icon ZONDINOM236.02 KB