Održan radno-konsultativni sastanak sa predstavnicima IPA projekta "Jačanje provedbe zakona"

S obzirom na činjenicu da je Bosna i Hercegovina aktivno uključena u proces stabilizacije i pridruživanja Evropskoj Uniji, a s ciljem pružanja podrške našoj zemlji  kako bi predviđene reforme bile održive i kompatibilne sa zakonodavstvom EU, u okviru IPA projekta “Jačanje provedbe zakona”,  dana 05.04.2017. godine u prostorijama MUP-a Kantona Sarajevo, radna grupa Uprave policije MUP-a KS i MUP-a BPK-Goražde,   održala  je  konsultativni  sastanak sa delegacijom IPA projekta, ekspertima iz MUP-a i Ureda za zakonodavstvo  Vlade Republike Hrvatske, na temu “Konsultacije sa javnošću u procesu izrade zakonskih akata”.

 Na sastanku su razmotrene trenutne aktivnosti i praksa u MUP-u Kantona Sarajevo o načinima informiranja i konsultacija javnosti u procesu izrade i donošenja zakonskih akata iz oblasti unutarnjih poslova. Također, tom prilikom  su razmijenjena iskustva sa kolegama-ekspertima iz Republike Hrvatske kada je u pitanju unapređenje pristupa ovom značajnom pitanju. Naime, pravovremeno informiranje i konsultiranje javnosti u postupku izrade zakonskih akata, u određenim fazama, može značajno doprinijeti i njihovom poboljšanju, što u konačnici zasigurno znači i povećanje stabilnosti  institucija vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.  Na kraju sastanka su dogovoreni i konkretni detalji i rokovi za nastavak ove korisne i konstruktivne saradnje.