Održan redovni radni sastanak RPZ policajaca MUP-a Kantona Sarajevo

Redovni radni sastanak policajaca posebno angažovanih za rad i kontakte sa lokalnom zajednicom i koordinatora Uprave policije za rad policije u zajednici, održan je u prostorijama PS Vogošća. Tema sastanka je bila analiza dosadašnjih aktivnosti, te praktični  efekti do sada realiziranih projekata,  prije svega u predškolskim i školskim ustanovama, sa posebnim akcentom na problem sigurnosti djece u saobraćaju i aktivnostima vezanim za prevenciju međuvršnjačkog nasilja. 

U tom smislu su prisutni policijski službenici informirani o predstojećim zajedničkim aktivnostima  RPZ timova MUP-a Kantona Sarajevo i Udruženja za razvoj društva “KAP”, na realiziranju edukativnih radionica u školama na temu prevencije međuvršnjačkog nasilja. Također, prisutni su upoznati i sa organiziranjem specijalističke obuke za policijske službenike angažovane na poslovima rada sa lokalnom zajednicom, a koja će u narednom periodu  biti održana u Policijskoj akademiji FMUP-a, u okviru Međunarodnog programa pomoći u kriminalističkoj obuci, podržana od Ministarstva pravde SAD-a (USDOJ/ICITAP). Predmet analize na današnjem sastanku je bila i informacija o aktivnostima na realizaciji zajedničkog projekta MUP-a Kantona Sarajevo i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine pod nazivom “Edukacija učenika osnovnih škola u cilju povećanja svijesti kod djece da se nezakonito ponašanje ne isplati”, kao i početak priprema za učešće u organizaciji i održavanju “14. Kids festivala” u Sarajevu.  Na kraju,  svim policijskim službenicima  je  naglašena potreba da svoje djelovanje unutar lokalnih zajednica posebno usmjere na svakodnevne kontakte sa menadžmentima školskih i predškolskih ustanova, kontakte sa građanima, prikupljanje informacija i   nadzor nad područjima oko škola, naročito u vrijeme dolaska i odlaska djece, sa prevashodnim ciljem prevencije i sprečavanja eventualnih pokušaja vršenja krivičnih djela i svih oblika nedopuštenih ponašanja.