Održan sastanak povodom realizacije kampanje "Uklanjanje grafita"

U prostorijama Gradske uprave je održan radno-konsultativni sastanak povodom realizacije kampanje „Uklanjanje grafita“ – „Zona bez grafita“. Naime, Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo je, u saradnji sa ICITAP-om  (Međunarodni program pomoći u kriminalističkoj obuci u BiH) i Gradskom upravom grada Sarajeva, započela pripreme na realizaciji pomenute kampanje. Tim povodom su gradonačelnik Abdulah Skaka, policijski komesar Mevludin Halilović sa saradnicima i delegacija ICITAP-a,  održali sastanak na kojem je razgovarano o  ciljevima, efektima i načinu provođenja kampanje.  Osnovni cilj je uticati na svijest građana da se ispisivanjem grafita prije svega nanosi materijalna šteta, kako pravnim tako i fizičkim licima, šteti ukupnom izgledu i imidžu  grada, a u određenim okolnostima ispisivanje grafita se može kvalifikovati kao krivično djelo – oštećenje tuđe stvari. Treba napomenuti da se ova kampanja provodi u još pet gradova u Bosni i Hercegovini i to u: Zenici, Doboju, Bihaću, Brčkom i Orašju.