Održan sastanak predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova i Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo

Sastanak predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova i Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo je održan danas u sjedištu MUP-a Kantona Sarajevo. Na sastanku je ministar Muhamed Budimlić upoznao prisutne da je donesena odluka o uvođenju sistema upravljanja kvalitetom u Upravi policije, s obzirom na činjenicu da je još u toku prošle godine donesena odluka o uvođenju ovog sistema u Upravi administracije i podrške, a nakon toga i u Kabinet ministra. Na ovaj način, sistem upravljanja kvalitetom će se uvesti u sve organizacione jedinice Ministarstva.

Šef Ureda za kvalitet Zlata Hašimbegović je upoznala prisutne o osnovnim principima sistema upravljanja kvalitetom, kao i o predstojećim zadacima i koracima uvođenja sistema upravljanja kvalitetom u Upravi policije. Naredni korak koji je potrebno preduzeti je formiranje Stručnog tima koji će koordinirati svim aktivnostima koje se odnose na uvođenje sistema upravljanja kvalitetom u sve organizacione jedinice Uprave policije. Stručni tim će redovno održavati sastanke, a Ured za kvalitet će biti na raspolaganju za sve potrebne konsultacije i savjete vezane za implementaciju Projekta uvođenja sistema upravljanja kvalitetom u ovoj Upravi.