Održan sastanak sa predstavnicima Komore zaštitarskih agencija Federacije BiH

Danas je u sjedištu MUP-a KS,  ministar MUP-a Kantona Sarajevo Vedran Mulabdić , sa saradnicima iz  Uprave za administraciju i podršku i Uprave policije, održao radni sastanak sa predstavicima Komore zaštitarskih agencija Federacije Bosne i Hercegovine. Sastanak je realiziran na inicijativu Komore zaštitarskih agencija, sa osnovnim ciljem da se dosadašnja saradnja sa agencijama za provođenje zakona, koja je ocijenjena kao izuzetna, podigne na još viši nivo,

u smislu poboljšanja  efektivne saradnje na terenu, pitanja pravilnog  tumačenja zakonskih propisa iz oblasti zaštite ljudi i imovine i  međusobne saradnje na polju sigurnosti uopće.Naime, krajem 2016. godine  osnovana je Komora zaštitarskih agencija Kantona Sarajevo, sa osnovnim ciljem stvaranja što povoljnijih uvjeta za rad u oblasti privatnog sigurnosnog sektora i  efikasnije saradnje  sa nadležnim državnim institucijama  i ustanovama koje   se bave pitanjima sigurnosti. Ministar Mulabdić je u svom obraćanju dao punu podršku nastojanjima predstavnika Komore i izrazio spremnost  Ministarstva za nastavak dosadašnje saradnje, uz stalnu intenciju za poboljšanje te saradnje u svim njenim segmentima. Zajednički zaključak je da su poslovi iz domena rada zaštitarskih agencija, a koji se odnose na fizičko-tehničku zaštitu imovine i ljudi, te unutrašnju zaštitu javnih preduzeća i ustanova, od izuzetnog značaja za ukupnu sigurnosnu situacija na području Kantona Sarajevo, te da je u tom smislu kvalitetna  saradnja sa policijskim agencijama, pa tako i MUP-om Kantona Sarajevo, neupitna, a sve zarad stvaranja što povoljnijeg ukupnog sigurnosnog ambijenta u kojem živimo.