Održana ceremonija potpisivanja ugovora o međusobnim pravima i obavezama sa kadetima/polaznicima osnovne obuke za čin "POLICAJAC"

Danas je u prostorijama Sektora za policijsku podršku održana prigodna ceremonija potpisivanja Ugovora o međusobnim pravima i obavezama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo i 197 kadeta – polaznika osnovne obuke za čin „POLICAJAC“.

Svečanom potpisivanju ugovora je, osim policijskog komesara Nusreta Selimovića, v.d. ministra MUP-a Kantona Sarajevo Osmanović Omera i predsjednika Upravnog odbora Sindikata policije KS Sadika Eće, prisustvovao  i predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elvedin Okerić.

Prije samog čina potpisivanja Ugovora, prisutnim kadetima prvo se obratio predsjedavajući Skupštine KS Elvedin Okerić. Tom prilikom predsjedavajući Okerić je izrazio zadovoljstvo i ponos što je u prilici pozdraviti novu generaciju budućih policijskih službenika, koji su odabrani kao najbolji među 1600 prijavljenih kandidata u procesu prijema provedenog po novouspostavljenom konceptu konkursne procedure koja podrazumijeva princip potpune transparentnosti i objektivnosti, na način da se po prvi put u Kantonu Sarajevo u procesu odabira kandidata za policijske službenike, primijenio sistem elektronskog testiranja u interesu prijema najboljih i najuspješnijih kandidata. „Naravno, ovo je prvi korak u procesu vašeg školovanja za koje sam ubijeđen da će biti uspješno okončano, te da ćete svojim angažmanom u Upravi policije MUP-a KS značajno doprinijeti ukupnom poboljšanju sigurnosnog ambijenta na području Kantona, a ja vam u tome želim puno sreće i uspjeha“, završio je svoje obraćanje predsjedavajući Okerić.

„Raduje me činjenica da ste uspješno prošli propisana testiranja za prijem u policiju Kantona Sarajevo, a posebno sam ponosan što prisustvujem današnjoj ceremoniji zbog činjenice da sam nekadašnji pripadnik specijalne policije i vjerujem da će među vama biti onih koji će svoj radni vijek provesti u specijalnim jedinicama, ali i drugim službama Uprave policije“, izjavio je u svom obraćanju ministar Osmanović, zaželivši polaznicima uspješnu obuku na Policijskoj akademiji.

Policijski komesar Selimović je u svom obraćanju također naglasio značaj novouspostavljene konkursne procedure, čime je obezbijeđeno da na kraju bude primljeno 197 zaista najboljih i najspremnijih kandidata. Uz najljepše želje za uspjeh tokom školovanja, policijski komesar je izrazio čvrsto uvjerenje da će svi kandidati/polaznici  koji danas postaju dijelom jedne nove, velike porodice, u narednom periodu učiniti sve da svojim zalaganjem na obuci steknu sva znanja i vještine potrebne za efikasno obavljanje budućeg odgovornog i časnog zanimanja.

Budućim policijskim službenicima se na kraju ceremonije obratio i predsjednik UO Sindikata policije Kantona Sadik Ećo, koji je nakon riječi dobrodošlice objasnio kadetima značaj i ulogu sindikalnog organizovanja policijskih službenika, način i funkcionisanje sindikalne organizacije zaželivši im, na kraju svog obraćanja, mnogo uspjeha u predstojećem školovanju na Policijskoj akademiji i budućem radu u Upravi policije.

Kandidati su potom upoznati sa daljnjom procedurom i obavezama prije samog početka obuke, te su na kraju oficijelnog dijela pristupili potpisivanju ugovora i preuzimanju rješenja o nepostojanju sigurnosnih smetnji, po prethodno izvršenim sigurnosnim provjerama u zakonom predviđenom postupku, čime su stekli uvjete za pristup tajnim podacima predviđenog stepena tajnosti.

Na taj način  su ovi mladi ljudi započeli jedan novi životni ciklus, dobivši pravu priliku da se ostvare kao osobe i profesionalci u planiranoj obuci i vršenju časnog policijskog poziva.