Održana vježba "Sprečavanje narušavanja javnog reda i mira u većem obimu"

U okviru redovne realizacije Plana izvođenja obuke i treninga za policijske službenike Sektora za policijsku podršku i vodova za sprečavanje narušavanja JRiM, danas je na poligonu objekta Grkarica na Igmanu, održana pokazna vježba „Sprečavanje narušavanja javnog reda i mira u većem obimu“. Tom prilikom su  pripadnici angažovanih jedinica Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, pokazali zavidan nivo obučenosti i efikasnosti u rješavanju unaprijed zadatih kriznih situacija. To je u ovom slučaju bilo sprečavanje narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, uz koju je, kao sastavni dio vježbe, prezentirana i situacija visoko-rizičnog hapšenja dvojice demonstranata zabarikadiranih u objektu. Današnja uspješno izvedena taktičko-pokazna vježba je bila potvrda zavidne spremnosti, obučenosti, opremljenosti  i osposobljenosti svih angažovanih jedinica Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, za rješavanje i najsloženijih kriznih situacija u cilju zaštite javnog reda i mira, te zaštite lične i imovinske sigurnosti građana. Vježbi je prisustvovao i policijski komesar, načelnik Sektora uniformisane policije Milorad Bašić sa saradnicima, koji je na kraju svim učesnicima čestitao na uspješnoj realizaciji predviđenih aktivnosti, posebno naglasivši potrebu stalnog usavršavanja znanja i vještina svih policijskih službenika Uprave policije, što će uz adekvatnu materijalno-tehničku opremljenost biti garant za poboljšanje sigurnosnog ambijenta na području Kantona Sarajevo, ali i cijele Bosne i Hercegovine.