Održavanje sastanka

Dana 22.06.2011.godine sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, ministar unutrašnjih poslova dr. Muhamed Budimlić i policijski komesar, generalni inspektor policije Vahid Ćosić, primili su direktoricu Kids festivala Susanne Prahl i njene suradnike. Ovom prilikom direktorica izrazila zahvalnost Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za pomoć i nemjerljiv doprinos pri organizaciji navedenog festivala, kao i učešće većeg broja službenika policije. Ministar Budimlić je istakao potrebu za daljom suradnjom, kao i značaj Kids festivala i aktivnosti policije u okviru istog na prevenciji kriminala i drugih vidova nepoželjnog ponašanja. Policijski komesar Ćosić je naglasio važnost projekta “Rad policije sa zajednicom” i ulogu policije u okviru istog. Dobra suradnja sa građanima je velika pomoć policiji što pozitivno utiče na sigurnosnu situaciju u Kantonu Sarajevo. Tokom sastanka je dogovorena buduća zajednička aktivnost u ovom i sličnim projektima.