Ometanje saobraćaja na autoputu A-1

Imajući u vidu činjenicu da je događaj koji se desio dana 25.01.2020.godine u prijepodnevnim satima, na dijelu autoputa A-1 Bačići – Butila, izazvao mnogobrojne negativne reakcije građana na društvenim mrežama i informativnim web-portalima u Kantonu Sarajevo, ali i direktnim upitima građana nadležnim u Upravi policije, nalazimo za shodno da ukratko upoznamo javnost sa događajem i poduzetim mjerama. Naime, utvrđeno je da su pomenutog dana tri vozila na autoputu A-1 usporavala i ometala normalno odvijanje saobraćaja na pomenutoj dionici autoputa, tako što je jedno vozilo vuklo sanke na kojima se nalazilo jedno lice, a iz prtljažnika istog vozila je drugo lice snimalo dešavanja na putu. Druga dva vozila su vožnjom iza vozila sa sankama, usporenim kretanjem ometala ostale učesnike u saobraćaju u normalnom kretanju vozilima auto-putem. Odmah po zaprimljenoj prijavi o događaju, policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo su, poduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti, identifikovali i pronašli pomenuta vozila i lica, te ih pozvali u službene prostorije radi uzimanja izjava na navedene okolnosti. Policijski službenici nastavljaju rad na kompletiranju i dokumentovanju opisanog događaja, nakon čega će prema učesnicima biti poduzete zakonom predviđene mjere. Koristimo priliku da skrenemo pažnju svim učesnicima u saobraćaju da se ovakva ili slična ponašanja neće tolerisati, te da će Uprava policije od nadležnih zahtijevati izricanje maksimalnih zakonskih sankcija za ovakva neodgovorna ponašanja pojedinaca.