Opći izbori 2018. godine

U povodu predstojećih Općih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će se održati dana 07.10.2018.godine (nedjelja), na kojima će građani koji imaju pravo glasa, obaviti svoju građansku dužnost i ostvariti svoje biračko pravo, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo sačinila je Operativni plan „Izbori 2018“, te formirala Štab akcije „ Izbori 2018“, sa sjedištem u Ul. La Benevolencija broj 16.

U cilju realizacije i koordinacije mjera i aktivnosti u vezi sa provođenjem Operativnog  plana „Izbori 2018“, Štab akcije će u periodu od 08,00 sati  dana 05.10.2018.godine do 08.10.2018.godine do 24,00 sati, biti u operativnoj funkciji sa permanentnim dežurstvom.

Pozivamo građane i sve subjekte, da daju svoj doprinos ,kako bi Opći izbori 2018.godine, protekli u najboljem redu bez smetnji i incidenata, a Uprava policije ovog Ministarstva će preduzeti mjere i radnje iz svoje nadležnosti.