OSCE BiH i MUP KS: Edukativna radionica u borbi protiv nasilja u porodici

U organizaciji Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, predstavnici svih policijskih stanica u Kantonu Sarajevo i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo prisustvovali su edukativnoj radionici o prevenciji, tretiranju i borbi protiv nasilja u porodici.

Admir Katica, ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je zahvalio Misiji OSCE-a u Bosni i Hercegovini na organizaciji edukativne radionice i pokretanju kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, koja ima za cilj prekid šutnje o nasilju nad ženama.

- Prema službenim evidencijama MUP-a KS, samo u mjesecu oktobru evidentiran je 31 događaj s obilježjem krivičnog djela nasilja u porodici, a od prijavljenih počinitelja, 50 posto su povratnici u činjenju djela. U istom mjesecu, evidentirano je krivično djelo silovanja, a svjedoci smo i ubistava, gdje su žrtve bile ženske osobe“, kazao je Katica.

Ministar Katica je naglasio da moramo ohrabrivati građane Kantona Sarajevo i šire, da ne smiju dozvoliti da budu žrtve fizičkog i psihičkog zlostavljanja. „Kada ne mogu sami da riješe konfliktne situacije, treba da se obrate centrima za socijalni rad ili policiji“, dodao je Katica.

Joeri Maas, šef Odjela za politike i planiranje Misije OSCE-a u BiH je kazao da se nasilje u porodici direktno tiče značajnog broja žena u BiH i šire.

- Ovaj problem nije uvijek vidljiv niti je lako odgovoriti na njega. Ovo je u svakom momentu sigurnosni izazov za čitavo društvo i mora se prevenirati i rješavati. Odgovornost za pružanje rješenja je u rukama svih nas, a ova odgovornost podrazumijeva čvrst i koordiniran odgovor. Nasilje nije privatna stvar, kazao je Maas.

Mustafa Bešić, šef Ureda policijskog komesara Uprave policije MUP-a KS obraćajući se prisutnima je kazao da se svaki dan u Kantonu Sarajevo dogodi minimalno jedan događaj koji ima elemente krivičnog djela nasilja u porodici.

U okviru globalne kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, Misija OSCE-a u BiH pozvala je sve koji su svjedocima ili prolaze bilo koji oblik nasilja ili zlostavljanja da slučaj prijave policiji putem telefona 122.

Pomoć i podrška mogu biti ukazane putem besplatnih SOS linija: 1264 (za Republiku Srpsku) ili 1265 (za Federaciju Bosne i Hercegovine).