Osnovna škola "Fatima Gunić" uputila zahvalnicu MUP-u Kantona Sarajevo

Zahvalnicu koju je kolektiv Osnovne škole „Fatima Gunić“ iz Sarajeva uputio Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo prenosimo u cjelosti: „Na inicijativu policije u zajednici Općine Novi Grad, uspostavili smo kontakte sa Udruženjem za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo „OAZA“, koje je rezultiralo kvalitetnom i uspješnom saradnjom i učešćem naše škole na održanom humanitarnom koncertu u sali Općine Novi Grad.

Ovom prilikom želimo da se posebno zahvalimo policajcima koji svakodnevno pomažu radu naše škole, prevenciji svih oblika nasilja, prevenciji ovisnosti, unapređenju odnosa između roditelja, učenika i škole, sprečavanju konfliktnih situacija, prevenciji problema i prekršaja u školi i u naselju, kao i uspješnom rješavanju istih. Posebnu zahvalnost dugujemo policajcima: Čoko Nerminu, Prašović Adisu, Biber Abdulahu i Gojković Marini. U nadi da ćemo našu uspješnu saradnju nastaviti i dalje, unaprijed zahvalni nastavni kolektiv OŠ „Fatima Gunić“, Vijeće roditelja škole i Vijeće učenika škole.“