Otvorene nove prostorije MUP-a KS u Općini Stari Grad, sve usluge na jednom mjestu

Presijecanjem crvene vrpce ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Vedran Mulabdić i   načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić, danas su zvanično otvorili nove prostorije  za izdavanje ličnih dokumenata u ulici Zelenih beretki broj 4. Građani Starog Grada sada na jednom mjestu mogu zatražiti sve usluge koje pruža MUP, a to su:  prijava i odjava prebivališta, podnošenje zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata uz fotografisanje na licu mjesta.

- Ove prostorije imaju svu potrebnu opremu, a građanima će pružati raznovrsnu i adekvatnu uslugu. Naša intencija je, kao i Općine i ostalih organa uprave, što uspješnija, kvalitetnija i profesionalnija usluga našim građanima jer su građani ustvari naši poslodavci. Zahvaljujem se načelniku jer je Općina Stari Grad adaptirala i opremila nove prostorije i ustupila ih na korištenje MUP-u odnosno Sektoru za administraciju Stari Grad, kazao je ministar Mulabdić.

Hadžibajrić je istakao da je ovo nastavak uspješne saradnje Općine Stari Grad sa MUP-om KS koja se u prethodnom periodu ostvarivala kroz brojne projekte.

Nihada Đulbegović, koordinatorica Sektora za administraciju Stari Grad, pojasnila je da će  građani sada, za razliku od prethodnog perioda, u šalter-sali moći dobiti više različitih usluga, za što su prije morali ići na više lokacija.