Podrška realizaciji projekta "Istraživanje o dobrobiti i sigurnosti žena"

Odjel za rodna pitanja Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini radi na realizaciji projekta „Istraživanje o dobrobiti i sigurnosti žena“, te je u tu svrhu organizirano predstavljanje rezultata istraživanja predstavnicima vlasti, nevladinog sektora i partnerskim međunarodnim organizacijama. U cilju podizanja svijesti o potrebi prevencije nasilja nad ženama u BiH, Misija i OSCE-ov Odjel za rodna pitanja,  planirali su u periodu od 25.11. do 10.12.2019. godine, realizaciju kampanje tokom obilježavanja „16 dana aktivizma protiv rodnog zasnovanog nasilja“. Kako bi pružili podršku realizaciji projekta i kampanje policijski službenici Uprave policije MUP-a KS  su  promotivni materijal – postere, na kojima su prezentirani podaci provedenog istraživanja, postavili u službene prostorije svih policijskih stanica/odjeljenja, na mjestima vizuelno dostupanim građanima.