Pojačane aktivnosti na suzbijanju "džepnih krađa"

U okviru planskih aktivnosti na suzbijanju krivičnih djela Krađa /čl. 286. KZ FBiH/ i Teška krađa na naročito opasan ili naročito drzak način /čl. 287. st. 1. tč. b/, posebno u svjetlu pojačanog priliva turista na području Kantona Sarajevo, Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo od kraja aprila 2023. godine realizuje mjere pojačanog prisustva policijskih službenika na frekventnim lokacijama i provodi operativno-taktičke mjere i radnje u cilju sprečavanja izvršenja pomenutih krivičnih djela i hvatanja izvršilaca na mjestu događaja.

Tako su timovi policijskih službenika u prethodnom periodu legitimisali i identificirali više osoba sklonih izvršenju ovih krivičnih djela, a za koje postoje operativna saznanja iz ranijeg perioda. Kod nekolicine su prilikom pregleda pronađeni predmeti i artikli koji potiču iz izvršenja krivičnih djela, te su protiv tih osoba preduzete zakonom predviđene mjere i radnje.

S obzirom na činjenicu da je na terenu uočeno više osoba koji su povratnici u vršenju krivičnih djela, a koji nisu državljani Bosne i Hercegovine, uspostavljena je komunikacija s Terenskim uredom za strance – Sarajevo, a radi budućeg postupanja prema takvim licima.

Od početka provođenja aktivnosti, Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo bilježi zadovoljavajuće smanjenje broja prijavljenih krivičnih djela iz člana 286., tzv. „džepnih krađa“, naročito na mikrolokacijama koje su se pokazale najučestalijima u vršenju ovih krivičnih djela – uže područje Starog Grada, stajališta javnog gradskog prevoza i šetališta.

Građane pozivamo da više pažnje obrate na lične stvari i dragocjenosti u zatvorenim i prostorima tržnih centara, posebno kada je veća gužva, te da svoje torbe i novčanike ne otvaraju pred osobama koje vrše prosjačenje.