Policijske službenice učestvovale u programu "Vrijedimo li isto?"

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena, a na poziv TPO Fondacije (Transkulturna Psihosocijalna Obrazovna Fondacija) i Odsjeka za međunarodnu saradnju Ministarstva sigurnosti BiH,  Uprava policije MUP-a KS je nominovala pet policijskih službenica da učestvuju u programu pod nazivom „Vrijedimo li isto?“, koncipiranom na razmjeni iskustava žena zaposlenih u odbrambeno-sigurnosno-policijskom sektoru u Bosni i Hercegovini sa učenicama srednjih škola iz općine Ilijaš. Manifestacija je održana 07.03.2019. godine u 18.00 sati na trgu „Alije Izetbegovića“ u Ilijašu. Naime, TPO Fondacija svake godine organizira tematske rasprave, izložbe i performanse povodom 8. Marta, a ove godine je na inicijativu učenica iz SŠC „Nedžad Ibrišimović“, uz veoma sadržajan i inspirativan program, realiziranaje manifestacija čija je osnovna tema bila položaj žena u odbrambeno – sigurnosnim agencijama u BiH, te postojanje i načini prevazilaženja različitih vrsta predrasuda i stereotipa, kada je u pitanju angažman žena u ovoj vrsti državnih institucija. U tom smislu značajan doprinos uspješnoj  realizaciji ove manifestacije, dale su i policijske službenice Uprave policije MUP-a KS, a osnovna poruka bi se mogla sažeti u zaključak da „nije bitno da li isto vrijedimo, nego koliko će svako u svom resoru biti posvećen tome da naš grad i država idu ka boljoj i prosperitetnijoj budućnosti“.