Policijski komesar Halilović na radnom sastanku u općini Vogošća

Nakon što su vijećnici OV Vogošća na posljednoj sjednici donijeli zaključak o potrebi hitnog povećanja broja policijskih službenika PS Vogošća, a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji MUP-a Kantona Sarajevo, u Općini je organiziran  radni sastanak kojem su prisustvovali načelnik Općine Edin Smajić,  predsjedavajući Općinskog vijeća Tarik Curić i  komesar MUP-a KS Mevludin Halilović sa saradnicima .

„Analizirajući broj izvršilaca koji su uposleni u PS Vogošća i Odjeljenju kriminalističke policije Vogošća, došli smo do zaključka da je shodno problematici i stanju sigurnosti na području Vogošće neophodno izmijeniti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizovati veci broj izvršilaca i službenika kako u uniformisanoj policiji tako i u kriminalističkoj policiji. Izmjene Pravilnika su urađene i upućene u proceduru  prema Vladi Kantona Sarajevo na dobijanje saglasnosti. Kada je u pitanju broj policijskih službenika koji prema važećem Pravilniku nedostaju PS Vogošća, biće popunjen unutrašnjom preraspodjelom. Već u narednoj godini kad bude donesen novi Pravilnik po kojem je predviđeno 60 policajaca za PS Vogošća taj broj bi se trebao popuniti mladim kadetima“  - kazao je komesar Halilović.

Na sastanku je bilo riječi i o potrebi nastavka realizacije i podrške svim projektima planiranim na nivou lokalnih zajednica, sa posebnim akcentom na planirane aktivnosti instaliranja video-nadzora na ulicama, te  mjestima za koja se procijeni da će značajno uticati na povećanje sigurnosti građana.