Policijski komesar Halilović održao sastanak sa generalnim direktorom Željeznica FBiH

Danas je u prostorijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, policijski komesar Halilović održao radni sastanak sa predsjednikom Uprave – generalnim direktorom Željeznica F BiH, g. Enisom Džafićem. Povod sastanka je bila trenutna situacija sa okupljanjem i boravkom većih grupa migranata sa Bliskog istoka i Afrike na području Željezničke stanice, korištenje usluga prevoza do Unsko-Sanskog Kantona, te sigurnosni problemi koji nastaju tokom njihovog boravka na području Kantona, ali i tokom njihovog putovanja prema Bihaću i drugim gradovima USK. Policijski komesar Halilović je ukratko upoznao generalnog direktora Džafića o izazovima sa kojima se svakodnevno susreću policijski službenici u rješavanju ovih problema i naporima koje Uprava policije ulaže kako bi bilo spriječeno narušavanja sigurnosnog ambijenta na području Kantona Sarajevo sa aspekta boravka i kretanja migranata, te naglasio potrebu hitnog djelovanja svih nadležnih organa i institucija u iznalaženju sistemskog rješenja za pitanja povećanog broja migranata na području Bosne i Hercegovine. Među tim pitanjima je redovno i sigurno odvijanje željezničkog saobraćaja na svim relacijama na kojima saobraćaju vozovi JP Željeznica Federacije BiH, te sigurnosti svih putnika, vozova i željezničke infrastrukture ŽFBiH.