Policijski komesar Uprave policije i glavna kantonalna tužiteljica sa saradnicima održali radni sastanak

U  prostorijama  Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo održan je radni sastanak kojem su prisustvovali glavna kantonalna tužiteljica Sabina Sarajlija i policijski komesar Uprave policije MUP-KS Nusret Selimović sa saradnicima. Razgovarano je, između ostalog, o postupanju u krivičnim predmetima za krivična djela sa propisanom kaznom zatvora do pet godina u cilju kvalitetnije i efikasnije krivično-pravne zaštite građana. Poseban akcenat stavljen je na kontinuitet i  kvalitet saradnje Kantonalnog tužilaštva i Uprave policije MUP-a KS u cilju zajedničkog djelovanja u borbi protiv svih oblika kriminala radi stvaranja povoljnog sigurnosnog okruženja.

Konstatirano je da se unapređenje saradnje policije i tužilaca odvija kroz razvoj zajedničkih strategija i operativnih planova, intenziviranje komunikacije, zajedničke edukacije tužilaca i ovlaštenih službenih lica,  a sve u cilju efikasnijeg rada na predmetima.  Tim povodom je potpisan inovirani Protokol o saradnji između ove dvije institucije.