Posjeta djece iz vrtića "Lužani" Petoj PU

U okviru realizacije projekta “Rad policije u zajednici” i na zahtjev menadžmenta predškolske ustanove “Lužani”, 30.06.2021.godine upriličena je posjeta djece iz ove predškolske ustanove Petoj policijskoj upravi. Policijski službenici zaduženi za rad i kontakte sa lokalnom zajednicom, djeci su održali predavanje na temu “Policajac moj prijatelj - profesija policajac”, kao i edukativnu radionicu “Djeca u saobraćaju”. Tom prilikom su mališani upoznati sa osnovnim pravilima ponašanja pješaka u saobraćaju, prelaska preko obilježenog pješačkog prelaza, prelaz ulice gdje je postavljena svjetlosna signalizacija, kao i pravila ponašanja u gradskom prevozu. Nakon toga policijski službenici  djeci  su prezentirali službena policijska vozila, kao i dio opreme koju policija koristi u svakodnevnom obavljanju poslova. Naravno, svi prezentirani sadržaji su bili u potpunosti prilagođeni uzrastu i interesovanjima današnjih posjetilaca. Na osnovu dosadašnjih iskustava, ovakav vid edukacije je veoma koristan, jer približava ulogu policijskog službenika djeci i značajno relaksira njihov odnos prema profesiji policajca, tako da je za njih današnja posjeta bila zabavna i interesantna, ali će, bez sumnje,  u budućnosti  doprinijeti njihovoj spoznaji o značaju i težini zadatka kojeg policijski službenici svakodnevno obavljaju.