Posjeta Erika Larsona Upravi policije MUP-a KS

Danas je Upravu policije MUP-a Kantona Sarajevo, u ime Ambasade SAD u Bosni  i Hercegovini, posjetio g. Erik Larson, savjetnik u Uredu za borbu protiv korupcije i kontrolu kvaliteta Kantona Sarajevo. Tom prilikom je g. Larson policijskom komesaru Selimoviću uručio vrijednu opremu namijenjenu kriminalističko-obavještajnoj jedinici Uprave policije.Posjeta je iskorištena za međusobnu razmjenu mišljenja o trenutnoj sigurnosnoj situaciji na području Kantona Sarajevo, a  g.Larson je  u ime  Ambasade SAD u BiH i u svoje lično ime, izrazio snažnu podršku dosadašnjem, ali i budućem radu Uprave policije MUP-a KS u oblasti borbe protiv svih oblika protivpravnog ponašanja, a posebno slučajevima organizovanog kriminala i korupcije.

Zahvalivši se na uručenoj opremi, policijski komesar Uprave policije, generalni inspektor Nusret Selimović je naglasio svoju ličnu, ali i institucionalnu opredijeljenost  da u svom budućem radu i djelovanju policija ostane potpuno nezavisna, sposobna da se odupre svim vrstama negativnih utjecaja i pritisaka, svakodnevno podižući svoj profesionalizam na viši nivo, čime će se omogućiti  stvaranje bolje i svjetlije budućnosti naših građana, kao i povoljnijeg sigurnosnog ambijenta u Kantonu, ali i cijeloj Bosni i Hercegovini. U tom smislu, policijski komesar Selimović  je posebno podvukao značaj i važnost podrške koju Uprava policije ima od strane  Ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini.