Posjeta ministra MUP-a Kantona Sarajevo Vedrana Mulabdića općini Ilijaš

Danas je ministar MUP-a Kantona Sarajevo Vedran Mulabdić sa saradnicima i ministrom finansija Kantona Sarajevo Jasminom Halebićem, posjetio općinu Ilijaš. Tom prilikom se sastao sa načelnikom općine Akifom Fazlićem, a  tema današnjeg sastanka je bila izgradnja objekta Policijskog odjeljenja   u Srednjem.S obzirom da su budžetom Kantona Sarajevo planirana sredstva za izgradnju objekta, na sastanku su dogovorene konkretne mjere vezane za početak realizacije ovog projekta. Tako će MUP Kantona Sarajevo, kao nosilac ovih aktivnosti, poduzeti sve potrebne  korake u smislu započinjanja efektivne provedbe ovog značajnog projekta. Na sastanku je konstatovano da se već duži period vode razgovori o izgradnji ovakvog objekta, koji je s obzirom na prostor koji pokriva  i broj stanovnika koji na njemu obitavaju, ima veliku važnost kako  sa sigurnosnog aspekta, tako i sa aspekta zaštite interesa  građana koji tu žive, u smislu svakodnevne komunikacije i ostvarivanja osnovnih potreba koji se odnose na rad MUP-a Kantona Sarajevo.  

Učesnici sastanka su izrazili zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom, uz konstataciju da uvijek postoji prostor da se ta saradnja, u svim svojim segmentima, u budućnosti i poboljša.