Posjeta premijera Vlade Kantona Sarajevo MUP-u Kantona Sarajevo

Danas je premijer Vlade Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, posjetio Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo,  te svim uposlenicima Ministarstva čestitao Dan policije Kantona Sarajevo. Tom prilikom premijer Konaković je, u pratnji ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Vedrana Mulabdića i policijskog komesara – načelnika Sektora uniformisane policije Mevludina Halilovića, izvršio obilazak adaptiranih prostorija u Odsjeku za video-nadzor i server sale Jedinice za saobraćaj, čime je omogućeno proširenje kapaciteta za obradu prekršaja zabilježenih raspoloživim  stacionarnim i mobilnim uređajima za kontrolu brzine kretanja vozila i poštivanje svjetlosne saobraćajne signalizacije.

Naravno, posjeta je iskorištena i za kraću analizu trenutne sigurnosne situacije na području Kantona, posebno sa aspekta sigurnosti saobraćaja, tokom koje je premijer informiran o aktuelnim, ali i predstojećim aktivnostima nadležnih službi Uprave policije MUP-a KS. Premijer Konakoviić je naglasio spremnost Vlade Kantona Sarajevo da, u svakom segmentu i u okviru svojih zakonskih nadležnosti, a u smislu materijalno-tehničke opremljenosti i kadrovske popunjenosti, te podrži i pomogne MUP-u Kantona Sarajevo da se na pravi način suprotstavi složenim sigurnosnim izazovima na koje u svome radu nailazi. Zajednička ocjena je, da će samo zajedničkim naporima, saradnjom i maksimalnim zalaganjem svih odgovornih u MUP-u Kantona Sarajevo i uz adekvatnu podršku Vlade KS, sigurnosna situacija biti na zadovoljavajućem nivou.