Posjeta učenika O.Š. Skender Kulenović PS Dobrinja

Kolege iz policijske stanice Dobrinja zaduženi za rad i kontakte sa lokalnom zajednicom,  jučer su bili domaćini učenicima II-1 razreda osnovne škole Skender Kulenović. Naime, na osnovu prethodno usaglašenog programa posjete sa menadžmentom škole, a u okviru realizacije nastavnih sadržaja iz predmeta “Moja okolina” i istraživanja na temu “Mogućnost realizacije izvannastavničke nastave iz predmeta Moja okolina”, organizovana je i realizovana posjeta učenika policijskoj stanici. Osim toga, tokom posjete učenici su imali priliku razgovarati sa policijskim službenicima i postavljati im pitanja o svemu što ih zanima, a u vezi je sa profesijom i djelatnošću policajaca. Može se reći da je današnja posjeta, sudeći po interesovanju koje su djeca tokom boravka u policijskoj stanici pokazala, u potpunosti uspjela. Uprava policije će nastaviti da, kao i uvijek do sada, preventivnim načinom rada i edukacijom djece i omladine, u sklopu zajedničkih napora sa predstavnicima lokalnih zajednica, doprinosi stvaranju što povoljnijeg sigurnosnost ambijenta na području Kantona Sarajevo.