Potpisan Aneks Protokola o saradnji i postupanju u slučajevima protivpravnog postupanja na štetu djece u Kantonu Sarajevo

Danas je Milorad Bašić, policijski komesar - načelnik Sektora kriminalističke policije, Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo zajedno sa predstavnicima nadležnih insitucija Kantona Sarajevo, potpisao Aneks Protokola o saradnji i postupanju u slučajevima protivpravnog ponašanja na štetu djece u Kantonu Sarajevo.

Aneksom se uređuje formiranje Koordinacionog tijela za praćenje provođenja protokola, kao i međusobna saradnja članova Koordinacionog tijela koja je bazirana na uzajamnom razumijevanju i zajedničkom prepoznavanju problema u svim aspektima zaštite žrtava protivpravnog ponašanja na štetu djece u Kantonu Sarajevo uz puno poštivanje njihovih ljudskih prava.

U cilju multidisciplinarnog pristupa u svim aspektima zaštite djece u Kantonu Sarajevu, ispred Uprave policije MUP-a  Kantona Sarajevo predloženi su policijski službenici koji će ujedno biti i članovi Koordinacionog tijela.

Napominjemo, da je Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo, dana 02.10.2018. godine potpisala Protokol o saradnji i postupanju u slučajevima protivpravnog ponašanja na štetu djece u Kantonu Sarajevo.