Potpisan "Protokol o međusobnoj saradnji" sa Poreznom upravom F BiH

U nastojanjima da što konkretnije i kvalitetnije odgovori učestalim i sve složenijim sigurnosnim izazovima sa kojima se svakodnevno susreću nadležne službe Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, a uz prethodno usaglašene uvjete i principe rada i djelovanja, danas je u prostorijama Uprave policije MUP-a KS potpisan „Protokol o međusobnoj saradnji“ sa Poreznom upravom Federacije BiH. Dokument kojim se regulira buduća saradnja i uzajamna pomoć pomenutih institucija na polju poboljšanja efikasnosti u borbi protiv svih oblika nepoštivanja poreskih zakona je, u ime Uprave policije MUP-a KS potpisao policijski komesar, načelnik Sektora kriminalističke policije Milorad Bašić, a u ime Porezne uprave F BiH, v.d. direktora Šerif Isović. Ovom prilikom potpisnici Protokola su iskazali zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom, uz izraženu obostranu spremnost da se ova saradnja, posebno kroz dosljedno provođenje  aktivnosti koje proizilaze iz potpisanog dokumenta, u narednom periodu značajno poboljša. To prije svega podrazumijeva nastavak pružanja podrške prilikom rada i vršenja kontrola poreskih obveznika na terenu, posebno u noćnim satima i u dane vikenda, te razmjenom informacija koje će zasigurno doprinijeti da obje institucije, u okviru svojih nadležnosti, svoj dio posla obave na kvalitetan i efikasan način i na taj način daju svoj puni doprinos na polju kontrole zakonitosti poslovanja privrednih subjekata i suzbijanja sive ekonomije.