Potpisan Protokol o radu i saradnji koordinacionog tijela na prevenciji, zaštiti i borbi protiv nasilja u porodici u Kantonu Sarajevo

Danas su ovlašteni predstavnici sedam Kantonalnih institucija i dvije nevladine organizacije, potpisali Protokol o radu i saradnji koordinacionog tijela na prevenciji, zaštiti i borbi protiv nasilja u porodici u KS. Protokol  je u ime Uprave policije MUP-a KS potpisao policijski komesar Mevludin Halilović, a u ime MUP-a Kantona Sarajevo, sekretarka Ministarstva Nefisa Dobrača. Ovim dokumentom se uređuju prava, obaveze i načini postupanja potpisnika Protokola u situacijama  kada je neophodno djelovanje na prevenciji svih pojavnih oblika nasilja u porodici, postupanja kod prijave ili saznanja o slučajevima nasilja u porodici, pružanja pomoći i zaštite žrtvama nasilja u porodici, kao i načini međusobne saradnje potpisnika na njegovoj praktičnoj provedbi, kao i unapređenju sistema zaštite žrtava od ove, nažalost,  učestale i veoma štetne društvene pojave. Ono što je važno napomenuti, jeste činjenica da se potpisnici Protokola obavezuju da će, svako u okviru svojih nadležnosti, osigurati potpunu primjenu i postupanje u skladu sa ovim dokumentom, te nastaviti aktivno sudjelovanje na unapređenju prevencije i smanjenju broja svih oblika nasilja u porodici. Sa osnovnim ciljem provođenja ovakvog multidisciplinarnog pristupa prevenciji, unapređenju i razvoju sistema zaštite od nasilja u porodici, ministrica za rad, socijalnu politiku i raseljena lica i izbjeglice KS će, na prijedlog potpisnika ovog protokola, imenovati Koordinaciono tijelo za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici u Kantonu Sarajevo, što će zasigurno doprinijeti efikasnijoj implementaciji odredbi potpisanog Protokola, a što bi u konačnici trebalo rezultirati mnogo boljom zaštitom žrtava nasilja u porodici,  kao i prevenciji i ukupnom smanjenju broja svih pojavnih oblika ove opasne društvene pojave.