Potpisan Protokol o saradnji između Uprave policije i Udruženja "Proslavi oporavak"

S ciljem podrške i pomoći osobama sa problemom ovisnosti, danas je u sjedištu MUP-a Kantona Sarajevo potpisan Protokol o saradnji između Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Satrajevo i Udruženja za resocijalizaciju bivših ovisnika “Proslavi oporavak”.

Protokol su potpisali policijski komesar Mevludin Halilović i predsjednik Udruženja “Proslavi oporavak”, Borislav Goić.

Protokolom je regulisana međusobna saradnja koja se sastoji od razmjene iskustava dobre prakse, podrške u kampanjama koje se odnose na pomoć osobama sa problemom ovisnosti i drugih vidova saradnje.