Potpisan protokol o saradnji sa Kantonalnom upravom civilne zaštite

Danas je u objektu Jedinice za specijalističku podršku potpisan Protokol o saradnji između Kantonalne uprave civilne zaštite i Uprave policije, odnosno Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.
Protokol podrazumijeva opremanje Jedinice za specijalističku podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, u sklopu realizacije projekta opremanja subjekata za zaštitu ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.
Protokol su potpisali ministri Abid Jusić i Muhamed Budimlić, te direktor Kantonalne uprave za civilnu zaštitu Mustafa Kovač i policijski komesar Vahid Ćosić.