Potpisan sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji

Nastojeći  potvrditi i osnažiti  obostrano opredjeljenje za nastavkom međusobne saradnje u oblasti nauke,  edukacije i stručnog usavršavanja, sa prevashodnim ciljem  da se  kroz ovako koncipiranu i osmišljenu saradnju poboljša efikasnost u borbi protiv svih oblika kriminala, danas  je u prostorijama MUP-a KS potpisan „Sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji“ između Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo i Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Dokument kojim su regulisani osnovni uvjeti buduće saradnje i uzajamne pomoći u oblasti nauke, obrazovanja i struke je , u ime Uprave policije potpisao policijski komesar Mevludin Halilović, a u ime Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, dekan, prof. dr. Nedžad Korajlić.  Iskoristivši prigodnu priliku,  komesar Halilović i dekan Korajlić su naglasili značaj potpisivanja jednog ovakvog Sporazuma, te još jedanput istakli obostranu riješenost institucija na čijem se čelu nalaze, da jednim novim, inoviranim pristupom procesu edukacije, te multidisciplinarnom pristupu rješavanja problema u oblasti sigurnosti, daju puni doprinos ukupnom poboljšanju sigurnosne situacije na području Kantona Sarajevo.