Potpisan Sporazum o povećanju energijske efikasnosti javnih objekata na području Kantona Sarajevo

Admir Katica, ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, prisustvovao je potpisivanju Sporazuma o povećanju energijske efikasnosti javnih objekata na području Kantona Sarajevo, a u sklopu projekta “Zeleni ekonomski razvoj” koji finansira Vlada Švedske.

Sredstva za utopljavanje 15 objekata u iznosu od 2,6 miliona KM, osim MUP-a KS, osigurali su Vlada Švedske, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglice, općine Ilijaš i Vogošća, JU “Djeca Sarajeva” i Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH.

- Kada su u pitanju objekti MUP-a KS, u sklopu ovog projekta planirano je provođenje mjera povećanja energijske efikasnosti za policijske stanice Ilijaš, Trnovo, Vogošća i Hadžići. Sve će ovo doprinijeti racionalizaciji troškova potrošnje energije, uštedi budžetskih sredstava te boljim uvjetima u kojim će raditi naši policijski službenici, kazao je Katica.