Potpisan sporazum o upućivanju oficira za vezu u Kancelariju evropske policije - EUROPOL

Jučer je,  u prostorijama Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine,  potpisan Sporazum o upućivanju oficira za vezu u Kancelariju evropske policije u Hagu – EUROPOL.  Sporazum su potpisali državni ministar sigurnosti BiH,  federalni ministar unutrašnjih poslova, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, kantonalni  ministri unutrašnjih poslova, te šef policije Brčko Distrikta. Sporazumom se regulišu odnosi strana potpisnica u pogledu upućivanja oficira za vezu, kao i  uslovi i način izbora oficira za  rad u EUROPOL-u. Ovim činom naša zemlja postaje sastavni dio evropskih policijskih snaga, što predstavlja  veliki iskorak u procesu integracije u Evropsku uniju. Osim toga, saradnjom sa EUROPOL-om  u punom kapacitetu,  bit će stvoreni  povoljniji uvjeti  za efikasniju borbu protiv organiziranog krimiala, terorizma, trgovine ljudima, privrednog kriminala i  korupcije.